Pogoji uporabe

Pravna obvestila

Pogoji uporabe portala PodSvojoStreho.net predstavljajo pravni dogovor med končnim uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in podjetjem MEGANET d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake, za uporabo portala PodSvojoStreho.net in z njim povezanih storitev. Kadar uporabnik dostopa do portala PodSvojoStreho.net ali ga kako drugače uporablja, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe. Uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, portala PodSvojoStreho.net in z njim povezanih storitev ne sme uporabljati.

Pogoji uporabe storitve PodSvojoStreho.net

Lastnik in upravljavec portala PodSvojoStreho.net je:


MEGANET d.o.o.
Narof 10,
1411 Izlake
Matična številka: 1926799000
Davčna številka: SI89199669

Ti pogoji uporabe se nanašajo na spletno stran PodSvojoStreho.net ter vse druge storitve in izdelke na spletnem mestu www.PodSvojoStreho.net, kot tudi na vseh spletnih straneh pod domeno www.PodSvojoStreho.net (portal PodSvojoStreho.net). Ti pogoji uporabe ne vključujejo storitev oglaševanja portalu PodSvojoStreho.net, saj je oglaševanje na portalu urejeno posebej. Pojem uporabnik se nanaša tako na registrirane kot tudi na neregistrirane uporabnike portala.

Uporabniki in vsebina storitve

Storitve portala PodSvojoStreho.net, ki je dostopen na internetu na domeni ww.PodSvojoStreho.net, so namenjene vsem ponudnikom - fizičnim ali pravnim osebam, ki gostilniške storitve ter povpraševalcem, ki imajo dostop do interneta in sprejmejo pogoje uporabe portala PodSvojoStreho.net.

Uporabniki se zavezujejo, da bodo storitve uporabljali izključno za namen iskanja in pregledovanja gostinske ponudba  v skladu z veljavno zakonodajo, načeli morale in etike ter temi pogoji uporabe.

Uporaba storitev portala PodSvojoStreho.net, dopolnjevanje vsebine in vpisovanje podatkov je brezplačno.

Napredne funkcionalnosti in storitve so plačljive in se obračunajo skladno z vsakokratnim veljavnim cenikom.

Upravljavec ponuja tako brezplačne, kot tudi plačljive, napredne funkcionalnosti združene v pakete storitev. Portal PodSvojoStreho.net je spletno mesto, kjer se srečujejo tisti, ki iščejo nasvete na področju gradnje in opreme doma, in tisti, ki nasvete lahko nudijo. Upravljavec portala zgolj ponuja prostor za srečanje in objavlja oglase v skladu s cenikom in z naročili.

Objavljanje vsebine na PodSvojoStreho.net

Uporabnik se zavezuje, da bo pri objavljanju kakršnih koli vsebin na portalu PodSvojoStreho.net spoštoval naslednja navodila:

 

 • vsebina mora biti napisana v slovenskem jeziku;
 • vsebina mora biti resnična, pravilna, aktualna, vsebina ne sme biti nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna, moralno neprimerna ali žaljiva, zlasti ne sme predstavljati kršenja pravic intelektualne lastnine in ne sme predstavljati nespoštljivega obnašanja nasproti drugim uporabnikom portala PodSvojoStreho.net;
 • podatki o uporabniku morajo biti resnični;
 • uporabnik ne sme objaviti kontaktnih podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja.


Vsebina za namene teh pogojev uporabe pomeni vso vsebino, ki jo je na portalu PodSvojoStreho.net objavil posamezni uporabnik in vsebuje zlasti besedilo, opis, kontaktne podatke, zunanje povezave, ipd. in uporabljene grafične elemente, logotipe, fotografije, video-oglase, video-filme ipd. Z izpolnitvijo obrazca za registracijo na portalu PodSvojoStreho.net uporabnik daje dovoljenje in zahtevo za objavo svojih vsebin na portalu PodSvojoStreho.net in drugih portalih v okviru podjetja MEGANET d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake Uporabnik po izpolnitvi registracije prejme po e-pošti uporabniško ime in geslo, na podlagi katerih lahko vnešene vsebine spremeni ali odstrani. Upravljavec si pridržuje pravico, ne pa dolžnosti, da izbriše objavo celotne vsebine ali katerega koli dela vsebine, če ta predstavlja kršitev veljavnih predpisov ali teh pogojev uporabe. Upravljavec lahko izbriše vse vsebine, ki jih je objavil uporabnik, ki je kršil te pogoje uporabe in objavljal vsebine tretjih oseb v nasprotju s temi pogoji, in ne samo tiste vsebine, ki so kršile te pogoje. 

Registracija uporabnikov

Uporabnik lahko vsebino portala PodSvojoStreho.net pregleduje brezplačno in brez registracije, medtem ko se mora za uporabo posameznih funkcionalnosti portala registrirati. Uporabnik se zavezuje, da bo pri registraciji spoštoval navodilo, da morajo biti vsi vpisani podatki, zlasti kontaktni podatki, popolni in resnični. Navajanje izmišljenih podatkov ter izdajanje za tretjo osebo oz. vpisovanje podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je prepovedano.

Vsebina portala

MEGANET d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake nima vpliva na vsebine, ki so objavljene na portalu PodSvojoStreho.net, ker gre za vsebine, ki jih na portal vnesejo uporabniki samostojno ali so pridobljene iz drugih virov, za katere vsebino MEGANET d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake ne odgovarja. Posledično MEGANET d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost in zakonitost objavljenih vsebin, ki jih na portalu objavljajo uporabniki. Če je vsebina v nasprotju s temi pogoji uporabe ali veljavno zakonodajo, lahko kdor koli o tem obvesti MEGANET d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake preko elektronskega naslova [email protected]. MEGANET d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake bo po preverjanju navedb ustrezno ukrepal in če bo treba, odstranil sporne vsebine. V povezavi s tem si MEGANET d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake pridržuje pravico do izbrisa katere koli vsebine, če meni, da vsebina kot celota ali njen del ne ustreza tem pogojem uporabe ali krši oz. bi lahko predstavljala kršitev veljavne zakonodaje ali pravic tretjih oseb. Prav tako si MEGANET d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake pridržuje pravico, da iz istega razloga izbriše posameznega uporabnika in mu onemogoči nadaljnjo uporabo portala PodSvojoStreho.net.

Dovoljena uporaba

Storitve portala PodSvojoStreho.net je dovoljeno uporabljati zgolj za osebno, nekomercialno uporabo oziroma za iskanje blaga in storitev, razen če ni s temi pogoji uporabe ali s posebnim dogovorom drugače določeno.

Prepovedano je:


 • kakršno koli kopiranje vsebine portala PodSvojoStreho.net, zlasti katerega koli dela objavljene vsebine, razen uporabe, ki je izrecno dovoljena s posameznimi storitvami portala PodSvojoStreho.net,
 • spreminjanje ter vključevanje portala PodSvojoStreho.net, zlasti objavljenih vsebin, v drugo spletno stran, kraja ali kopiranje posameznih delov ali celote podatkovne baze, "meta" iskanje po portalu PodSvojoStreho.net,
 • uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke iz portala PodSvojoStreho.net ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s portalom PodSvojoStreho.net. Prepoved "meta" iskanja in prepoved uporabe robotov ne velja za splošne spletne iskalnike (universal search engines). Splošni spletni iskalniki so iskalniki, ki iščejo in objavljajo povezave na vse spletne strani iz določenega geografskega območja in niso omejeni glede na vsebino, panogo, tipe datotek in/ali druge značilnosti, kot je to pri vertikalnih/specializiranih iskalnikih.


Za vsako komercialno uporabo portala PodSvojoStreho.net je potrebno skleniti predhoden dogovor s Spletno oglaševanje, Uroš Kristan s.p., Prvomajska ul. 23, 3250 Rogaška Slatina. Informacije in gradiva, ki so prikazana na portalu PodSvojoStreho.net, uporabniki lahko naložijo z mreže za rabo v skladu s temi pogoji uporabe. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene oz. namene skladne s temi pogoji uporabe (poizvedovanje po blagu in storitvah), ni pa jih dovoljeno ponovno objavljati drugje, spreminjati ali kakor koli drugače uporabljati. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na portalu PodSvojoStreho.net ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja MEGANET d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake je prepovedano. Podatki na portalu PodSvojoStreho.net so z avtorskim pravom zaščitena baza podatkov, ki je ni dovoljeno delno ali v celoti kopirati brez predhodnega pisnega dovoljenja MEGANET d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake. Tega dovoljenja ne more nadomestiti niti dovoljenje uporabnika, ki je vnesel vsebino na portal PodSvojoStreho.net. Uporabniku so izrecno prepovedana vsa naslednja dejanja, za katera se uporabnik izrecno zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:

 

 • uporaba storitve z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo, uporaba storitve oziroma objava vsebin, ki niso v skladu z namenom portala,
 • uporaba groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja v komunikaciji ter izražanja, ki bi lahko kršilo osebnostne pravice tretjih oseb,
 • komuniciranje z drugimi uporabniki v imenu tretjih oseb,
 • uporaba osebnih podatkov tretje osebe brez njenega soglasja ali uporaba netočnih osebnih podatkov objavljanje neresničnih, nezakonitih, škodljivih, zavajajočih, spornih, moralno neprimernih ali žaljivih vsebin,
 • izrabljanje storitve v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene od tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe, 
 • distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
 • uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, upravljavcu storitve in njegovi programski ter strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam ali elektronskemu komunikacijskemu omrežju,
 • kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve; zlasti omogočiti uporabo storitve z drugega spletnega mesta ali dobiti dostop do podatkov o uporabnikih,
 • kakršni koli poskus pridobiti, zbirati, uničevati, spreminjati in/ali shranjevati osebne podatke drugih uporabnikov in podatke, ki jih ti uporabniki vnesejo z namenom uporabe storitve.


Uporabnik je za vsako kršitev teh pogojev uporabe lahko tudi odškodninsko ali kazensko odgovoren.

Pravice intelektualne lastnine

Vsa vsebina portala PodSvojoStreho.net je avtorsko pravno zaščitena kot individualna stvaritev oziroma kot podatkovna zbirka. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter izvorno kodo. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, če posamezen način uporabe ni posebej dovoljen ali je prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo. Uporabnik z vnosom podatkov v spletni vmesnik portala PodSvojoStreho.net prenaša na MEGANET d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake materialne avtorske pravice na vseh vnesenih vsebinah in sicer izključno tiste, ki so potrebne za namen objave na portalu PodSvojoStreho.net ter v vseh drugih medijih družbe MEGANET d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake in njegovih povezanih družb v smislu 527. člena ZGD-1, pri čemer pa je prenos neizključen, ter časovno in teritorialno neomejen. Prenos pravic lahko uporabnik prekliče, tako da sam izbriše objavljene vsebine. Uporabnik jamči družbi MEGANET d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake pod odškodninsko odgovornostjo, da za vse vsebine, ki jih objavi na portalu PodSvojoStreho.net, razpolaga z ustreznimi materialnimi avtorskimi pravicami ter se zavezuje, da bo družbi MEGANET d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake povrnil vso škodo, ki bi mu zaradi kršitve te zaveze nastala. Imetnik spletne domene PodSvojoStreho.net je MEGANET d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake in uporabnik ne sme uporabljati imena PodSvojoStreho.net v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen če je uporaba izrecno dovoljena s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo. Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti glede uporabe znamk in ostalih pravic intelektualne lastnine, ki jih uporabniki vnašajo v vsebine spletne strani PodSvojoStreho.net, niti se ne zavezuje, da bo pregledoval, da z vnesenimi podatki niso kršene pravice intelektualne lastnine. Upravljavec si pridržuje pravico, da začasno ali stalno odstrani materiale in vsebine, ki posegajo v pravice intelektualne lastnine tretjih oseb, v primeru, da obstaja utemeljen razlog za njihovo odstranitev. Za utemeljen razlog velja predvsem:

 

 • zahteva pristojnega državnega organa,
 • sodba sodišča,
 • utemeljena zahteva domnevnega imetnika pravice, podkrepljena z ustreznimi dokazili iz katerih je moč sklepati, da je prišlo do posega v njegove pravice intelektualne lastnine,
 • upravljavec sam ugotovi, da obstaja utemeljen razlog, podkrepljen s podatki iz javnih ali drugih evidenc, da gre v določenem primeru za kršitev pravic intelektualne lastnine.


Upravljavec lahko začasno odstranjene materiale in vsebine ponovno objavi, če ugotovi, da obstaja utemeljen razlog, da v tem posamičnem primeru ne gre za kršitev pravic intelektualne lastnine.

Omejitev odgovornosti

MEGANET d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake se zavezuje, da si bo prizadeval, da bo celotna vsebina portala PodSvojoStreho.net stalno dostopna, zakonita in ažurna, da bodo objavljeni podatki točni ter da vsebina portala ne bo vsebovala nezakonitih ali moralno spornih elementov, kot tudi ne kakršnih koli virusov, trojanskih konjev ali podobnih dejavnikov, ki bi lahko škodovali omrežni infrastrukturi. Kljub temu, pa je storitev portala PodSvojoStreho.net na voljo takšna, kakršna je in brez kakršnega koli jamstva za delovanje. V zvezi z zagotavljanjem portala PodSvojoStreho.net veljajo naslednje omejitve odgovornosti, razen če v teh pogojih uporabe ni drugače določeno:

 

 • upravljavec ne prevzema odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost portala PodSvojoStreho.net,
 • upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za točnost, relevantnost, zakonitost ali dostojnost podatkov, ki jih vnašajo uporabniki spletnega portala PodSvojoStreho.net,
 • upravljavec ne prevzema odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe portala PodSvojoStreho.net, zaradi zaupanja v vsebino storitve portala PodSvojoStreho.net,
 • upravljavec ne prevzema odgovornosti zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo portala PodSvojoStreho.net,
 • upravljavec ne prevzema odgovornosti za izgubo vsebin, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti računalnika in neznanja ali nespretnosti uporabnika,
 • upravljavec ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje portala PodSvojoStreho.net,
 • upravljavec ne odgovarja za vsebino ali druge elemente zunanjih spletnih strani, na katere vodijo morebitne povezave iz portala PodSvojoStreho.net, za katere ti pogoji uporabe ne veljajo.


Upravljavec si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje portala PodSvojoStreho.net, če meni, da je to potrebno. Upravljavec si bo prizadeval, da bo o večjih vzdrževalnih posegih obvestil uporabnike vsaj tri dni pred načrtovanim posegom. Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo. Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino spletnih vsebin, dostopnih preko zunanjih povezav objavljenih na spletnem portalu PodSvojoStreho.net. Prav tako upravljavec ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi nastala uporabniku v primeru uporabe zunanje povezave, objavljene na spletnem portalu PodSvojoStreho.net, predvsem kadar na podlagi uporabe zunanje povezave sklene posel, prevzame določene obveznosti, pridobi določena upravičenja ali pričakovanja, ipd. Upravljavec si pridržuje pravico, da začasno ali stalno odstrani vsebine in zunanje povezave, ki so ali bi lahko bile škodljive, žaljive, nedostojne ali na kakršen koli nedovoljen način posegajo v pravice ostalih uporabnikov ali tretjih oseb. Kadar uporabnik poda zahtevo za odstranitev takih informacij, mora navesti utemeljene razloge in predložiti ustrezna dokazila, iz katerih je razvidno, da obstaja utemeljen razlog za umaknitev takih vsebin s spletnega portala PodSvojoStreho.net.

Varstvo podatkov

Uporabnik storitve izrecno dovoljuje, da upravljavec z namenom zagotavljanja storitev portala PodSvojoStreho.net zbira in obdeluje podatke v skladu z Izjavo o varovanju osebnih podatkov, ki je sestavni del teh pogojev uporabe. MEGANET d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake poleg tega osebne podatke občasno, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov, uporablja za pošiljanje periodičnih obvestil o novostih, lastnih storitvah in izdelkih ter storitvah in izdelkih z MEGANET d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake v smislu ZGD-1 povezanih oseb (neposredno trženje). Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov družba MEGANET d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake uporabnikom zagotavlja pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Ti podatki se hranijo, dokler se uporabnik ne odjavi od prejemanja sporočil.

Izjava o varovanju osebnih podatkov

Uporabnik PodSvojoStreho.net izrecno dovoljuje, da upravljavec z namenom zagotavljanja delovanja portala PodSvojoStreho.net zbira in obdeluje podatke, ki so za ta namen potrebni in sicer:

 

 • podatki o uporabniku, kot jih je ta vnesel v portal PodSvojoStreho.net,
 • podatki o objavljenih vsebinah
 • podatki o uporabi portala PodSvojoStreho.net,
 • podatki o IP naslovu uporabnika,
 • podatki o času uporabe portala PodSvojoStreho.net.


Upravljavec se zavezuje, da zgoraj navedenih podatkov o uporabniku ne bo posredoval tretjim osebam z izjemo drugim uporabnikom, ki uporabljajo portal PodSvojoStreho.net, povezanim osebam, ki upravljavcu zagotavljajo določene podporne storitve, potrebne za delovanje storitve in za potrebe obveščanja o aktivnostih teh povezanih oseb ter v primeru suma kršitve teh pogojev uporabe tudi ostalim osebam (zlasti državnim organom), katerih sodelovanje je potrebno pri pregonu kršitelja. Podatke bo upravljavec posredoval le v obsegu, v katerem bo to potrebno zaradi posamičnega razloga za posredovanje. Upravljavec se zavezuje, da osebnih podatkov uporabnika – fizične osebe (naslov e-pošte, rojstni datum, kontaktni podatki) ne bo javno objavil na portalu PodSvojoStreho.net brez izrecne zahteve ali soglasja uporabnika. Zato upravljavec uporabnikom priporoča, da svojih podatkov, ki jih ne želijo posredovati drugim uporabnikom, ne vključijo v svoj opis ali druga obvestila, ki se objavljajo na portalu PodSvojoStreho.net. Uporabnik, izrecno dovoljuje upravljavcu, da mu periodično z namenom direktnega marketinga za vse produkte in spletna mesta v okviru MEGANET d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake, pošilja sporočila o njegovih lastnih storitvah in izdelkih in storitvah in izdelkih povezanih oseb v smislu ZGD-1. Poleg tega bo upravljavec osebne podatke lahko uporabljal za analizo demografskih značilnosti skupnosti uporabnikov te storitve in za druge analize, ki omogočajo izboljšanje ponujene storitve. Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Uporabnik izrecno dovoljuje, da se vpisani podatki uporabljajo tudi v okviru drugih storitev in spletnih mest v lasti upravljavca ali drugih povezanih spletnih mestih, za namene prikaza in uporabe v drugih produktih. Uporabnik daje izrecno soglasje, da lahko upravljavec obdeluje osebne podatke, ki jih uporabnik vnese oziroma potrdi za objavo na portalu PodSvojoStreho.net in ostalih produktih v okviru MEGANET d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake, predvsem pa soglaša, da lahko upravljavec za potrebe iskanja po bazah podatkov, ki se nahajajo na portalu PodSvojoStreho.net in ostalih produktih v okviru MEGANET d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake, zagotovi iskanje po celotni vsebini, ki jo je uporabnik vnesel na portal PodSvojoStreho.net ali je bila pridobljena iz zunanjega vira, pri čemer pa je uporabnik ob uporabi spletne storitve potrdil vsebino vnesenih informacij.

O pištkotkih

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Lastni piškotki

Ime piškotkaNamenČas poteka piškotkaPodjetje
podsvojostreho_u, podsvojostreho_k, podsvojostreho_sid, SESS* Osnovno delovanje portala 22 dni PodSvojoStreho
OAID Statistika ogledov oglasov Trajanje seje PodSvojoStreho

Piškotki zunanjih spletnih storitev

Ime piškotkaNamenČas poteka piškotkaPodjetje
_utma Statistika ogledov spletne strani 2 leti Google Analytics
_utmb Statistika ogledov spletne strani 30 minut Google Analytics
_utmc Statistika ogledov spletne strani trajanje seje Google Analytics
_utmz Statistika ogledov spletne strani 6 mesecev Google Analytics
act Delovanje Facebook vtičnika Trajanje seje Facebook
c_user Delovanje Facebook vtičnika Trajanje seje Facebook
csm Delovanje Facebook vtičnika Trajanje seje Facebook
datr Delovanje Facebook vtičnika 2 leti Facebook
fr Delovanje Facebook vtičnika 1 mesec Facebook
lu Delovanje Facebook vtičnika 2 leti Facebook
p Delovanje Facebook vtičnika Trajanje seje Facebook
presence Delovanje Facebook vtičnika Trajanje seje Facebook
s Delovanje Facebook vtičnika Trajanje seje Facebook
xs Delovanje Facebook vtičnika Trajanje seje Facebook
reg_fb_gate Delovanje Facebook vtičnika Trajanje seje Facebook
reg_fb_ref Delovanje Facebook vtičnika Trajanje seje Facebook
guest_id Delovanje Twitter vtičnika Trajanje seje Twitter
k Delovanje Twitter vtičnika Trajanje seje Twitter
Gdyn Izvajanje tehničnega dela meritve MOSS 4 leta Gemius

Končne določbe

V primeru, da ti pogoji uporabe ne urejajo določenega vprašanja, se za odnos med naročnikom objave oglasa in družbo MEGANET d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake uporabljajo tudi določbe Obligacijskega zakonika. V primeru spora v zvezi z uporabo portala PodSvojoStreho.net, ki ga ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno, je za sodno reševanje krajevno pristojno sodišče v Ljubljani. Upravljavec si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev. Šteje se, da je uporabnik nove pogoje uporabe sprejel ob prvi uporabi portala PodSvojoStreho.net na podlagi spremenjenih pogojev.

MEGANET d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake, avgust 2020