Novice

Posedanje temeljev na šibkem nasipu

Ustrezna strokovna priprava temeljnih tal je za stabilnost gradbenega objekta ključnega pomena. Za potrebe temeljenja najprej odstranimo nenosilno povrhnjico in nato pripravimo gramozni nasip, ki ga  utrdimo. Pomanjkljiva izvedba nasipa je lahko vzrok za posedanje temeljev in nastanek razpok na stavbi.

Nasipi se praviloma gradijo iz gramoza, katerega je potrebno dobro utrditi. Bolj kot je nasip zgoščen, večjo nosilnost in stabilnost zagotavlja. Pri tem sta pomembna tako izbor pravega materiala kot tudi postopek izvedbe.

Napake pri izvedbi nasipov

Problematika slabih nasipov je v praksi precej pogost pojav, še posebej v primerih, ko gre za zahtevnejše pogoje izvedbe, ki zahtevajo uporabo npr. geosintetične armature in odvodnjavanje nasipa. Neredko se izvajalec odloči za napačen, cenen nasipni material. V njem se včasih znajdejo tudi različnih gradbeni odpadki, ki se razkrajajo in po določenem času v nasipu nastanejo praznine. Pri izvedbi nasipa je potrebno paziti, da se utrditev izvede po plasteh. Neupoštevanje tega pravila pomeni, da se bo nasip nekontrolirano posedal skozi daljše časovno obdobje. V tem času se na objektu, ki je zgrajen v takem nasipu, običajno pojavijo neenakomerni posedki temeljev in posledično razpoke na konstrukciji.


Meritev odpornosti/nosilnosti nasipa s penetracijskim sondiranjem

Sanacija slabega nasipa

Posedanje temeljev, ki je posledica neustreznih nasipov, rešujemo s tehnologijo globinskega injektiranja Uretek®, ki omogoča izvedbo posega brez razkopavanja. Uretek je specialist za utrditev temeljnih tal ter stabiliziranje posedenih nasipov, temeljev in konstrukcij.

Posedeni temelji povzročajo na stavbah izrazite poškodbe, ki se kažejo v obliki razpok. Navedene težave uspešno in učinkovito odpravimo s tehnologijo globinskega injektiranja Uretek, s katero v porozen nasip in praznine pod temelji vgradimo ekspanzijsko smolo Geoplus®, ki je lahka, izredno čvrsta in trajna. Poseg izvedemo v treh korakih. Skozi temelj najprej naredimo vrtine, v katere vgradimo injektirne cevi. Nato injektiramo raztezno geotehnično smolo Geoplus do potrebne globine. Dolgoletne strokovne izkušnje so pokazale, da utrjevanje temeljnih tal do ustrezne globine zagotavlja stabilnost temeljev na dolgi rok. Smola se v terenu porazdeli, zapolni rahle sloje zemljine in praznine ter z veliko ekspanzijsko silo utrdi teren. Rezultat posega je povečana nosilnost temeljnih tal, kar lahko preverimo in potrdimo z različnimi geotehničnimi meritvami.


Posledice nevarnega posedanja temelja na vogalu stavbe

Nadzor posega

Injekcije Uretek omogočajo tudi dvig posedenega temelja, ki ga nadzorujemo z laserskimi merilniki. Načelo minimalnega dviga temelja pomeni, da so temeljna tla dovolj utrjena in zagotavljajo ustrezno stabilnosti. Sistem Uretek omogoča kontroliran in merljiv poseg v vsaki fazi izvedbe. Tehnološka dovršenost, učinkovitost, izvedba brez razkopavanja tal in ekološka neoporečnost so glavne prednosti tehnologije Uretek.


Poškodba nosilne stene zaradi posedanja šibkega nasipa