Nepremičnine > Gradbena dokumentacija
Legalizacija objekta daljšega obstoja - pred 1998

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Legalizacija objekta daljšega obstoja - pred 1998
#1
Pozdravljeni,

glede na to, da je izredno malo informacij na to temo na spletu, bi rada vprašala, če se je morda kdo poslužil tega zakona oz. o tem kaj več ve.

Ko smo oddali vlogo, na začetku tega leta in pred tem, so nam vsi uradi govorili o tem, da se ta "legalizacija" veže samo na "črno gradnjo" in ne na že legalne objekte, dali so nam tudi okvirno ceno vsega.

Zdaj pa so nam sporočili, da se zakon tolmači na ta način, da tudi, če je "črna gradnja" ena majhna soba v veliki hiši, se vse skupaj plača na bruto tloris celotne hiše. A je to res?

Stvar se zdi popolnoma nelogična, saj bi potem potrebovali načrte za hišo in garaže, ki stojijo že čez 100 let. In nekdo, ki si je zgradil hišo na novo pred letom 1998 brez papirjev, bi jo odnesel zdaj bolj poceni, kot nekdo, ki je naredil majhen nadzidek na sicer legalni stavbi. A je res tako?

Se da zadevo na še kakšen način rešiti? Kaj če je parcel več?
#2
Dajte še enkrat počasi premišljeno in jasno zapisati vprašanja ker meni iz tega kar ste zapisali ni čisto nič jasno, ne kakšna je dejanska situacija ne kaj vas konkretno zanima.

Zakonodajo s tega področja poznam dobro ampak splošnih esejev na to tematiko ne mislim pisati.
#3
Hvala za odziv. Se bom potrudila napisati boljše. Žal, mi je terminologija iz tega področja res tuja.

Zanima me na podlagi katerega dela stavbe (že legalni ali zgolj tisti del brez gradbenega dovoljenja) se računa višina plačila taks, komunalnih prispevkov in eventualnih drugih prispevkov pri legalizaciji po "novem" zakonu, ki predvideva možnost legalizacije objektov nastalih pred letom 1998, ki so brez gradbenega dovoljenja.

Naš primer je tak (skrajšano): Stara hiša je bila zgrajena v 20. letih prejšnjega stoletja, poleg hiše so stale še 3 hlevi/garaže, ki so bile zgrajene verjetno še prej in nato obnovljene v 60. in 70. So normalno vpisane oz. registrirane, legalne. Moj stari oče je uradno kupil hišo in parcele leta 1983. Želel si je zgraditi stanovanje nad garažami. Pridobil si je le ustno privolitev stare sosede in se mu je to na žalost zdelo dovolj. V drugi polovici 80. let je začel gradit to nadzidavo, vse po načrtih in z arhitekti, sosedje so celo pomagali. Pridobil lokacijsko leta 1992, pol še eno 1996. Stanovanje je bilo končano leta 1991. Po Jazbinškovem zakonu so sosedje (tudi ta mlajši) postali uradno lastniki sosednje hiše in takrat so se začeli hujši problemi, ki jih ne bom opisovala. Pritožili so se na nadzidavo in nikoli dali privolitev. Starega očeta ni več že 15 let.

Zdaj bi radi to stanovanje legalizirali, glede na to, da je bilo dokončano leta 1991. Zanj imamo natančne načrte, stare slike, potrdilo o plačanem komunalnem prispevku, lokacijsko... Stanovanje je cirka 50m². Ko smo se pred oddajo vloge informirali na občini o predvidenem znesku kazni, taks in prispevkov, so nam uradniki povedali, da se to odmeri glede na velikost nelegalne nadzidave. Zdaj pa so nas obvestili, da se taksa (nadomestila za degradacijo in uzurpacijo) računa glede na celotno stavbo, oz. bruto tloris stavbe, ki seveda zajema poleg legalne stare hiše, še 3 legalne garaže. Vse skupaj nanese na cca +300m². (Ko je gospa videla cifro, se ji dejansko nekako ni niti dalo narediti izračun, kot češ, da bi bilo to preveč). Razložila nam je, da ker smo sicer legalno stavbo spremenili, zdaj je vse skupaj "nelegalno", torej moramo plačati takse in komunalne prispevke za celotno stavbo (legalen in nelegalen del). Poleg tega pa še priložiti načrte o celotni stavbi, torej tudi o večinskem legalnem delu. Tega seveda za hišo zgrajeno v 20. letih prejšnjega stoletja nimamo.

Meni se zdi to diskriminatorno in sporno. Po kakšni logiki nekdo, ki naredi majhno nadzidavo mora plačati za celotno stavbo?

Glede parcel pa sem razmišljala, če se stvar razparcelira, ali bo stavba še vedno tretirana kot ena? Namreč originalno so to 3 različne gradbene parcele. Imajo pa vse eno hišno številko. Sicer sta registrirana dva stanovanja (stara legalna hiša + nelegalno stanovanje - vsi priključki so dvojni).

Če mi zna kdo svetovat, kako bi lahko dosegli legalizacijo, resnično hvala! Nam je seveda v interesu stvar uredit in prodat. Nimamo pa dosti denarja.
#4
Če se vsi objekti držijo skupaj in so zavedeni kot prizidave ter se v katastru stavb vodijo kot ena stavba so ena stavba. Uzurpacija, ki se plača ob legalizaciji se odmeri glede na velikost stavbe je pa precej višja, če gre za celo gradnjo "na črno" kot pa če gre samo za nadzidavo tako da tu vas naj ne skrbi pravičnost. Za postopek legalizacije vsekakor potrebujete načrte stavbe v sedanjem stanju kar pomeni posnetek objekta. Ker pravite, da je komunalni prispevek že bil plačan boste predložili dokazila in poravnali samo razliko.

Kakšna pa je točno vaša situacija pa brez pregleda dokumentacije in stanja objekta ter zemljiškoknjižnega in katastrskega stanja ni možno dati točnega odgovora.

Še moje mnenje, da je v primeru da je stavba na zazidljivem zemljišču in skladna s prostorskimi akti bolje izvesti legalizacijo po 114 členu. če je to možno, ker je takšna legalizacija dokončna med tem ko lahko država ali občina legalizacijo po 117. členu razveljavi zaradi zavarovanja javnega interesa (karkoli že to pomeni).

Če povzamem še enkrat potrebne korake in stroške:

1) Posnetek obstoječega stanja. Pri legalizaciji po 114 členu jo pripravi odgovorni projektant, pri legalizaciji po 117. členu te zahteve ni

2) Vpis v kataster stavb, če še ni - opravi geodet

3) Vloga na UE 22,60eur in plačilo uzurpacije (od 640eur navzgor) (odvisno od tega kakšen je poseg, ali se nahaja v varovalnih pasovih, velikost objekta, ipd.)

4) Plačilo komunalnega prispevka (samo razlike v m2 neto površine, če dokažete da je prvotni KP že bil plačan)

5) Plačilo takse za izdajo gradbenega dovoljenja (cca 200-300eur za stan hišo. odvisno od grobe ocene investicije)
#5
Kako pa je s hišo , ki ima veljavno gradbeno dovoljenje iz l.1984, vendar ni grajena 100% v skladu gradbenim dovoljenjem (naklon, višina slemena, oblika strehe,kolenčni zid)?
Najbrž neskladna gradnja, kako ravnati v tem primeru 114 ali 117 člen?
#6
Vedno bom najprej priporočal 114. člen, če je le mogoče. Res je da je potreben načrt in izjava odgovornega projektanta kar pomeni višji strošek vendar je končni rezultat gradbeno in uporabno brez zadržkov.
#7
Hvala za razlago. Bomo šli še enkrat vprašat naj nam povejo približno ceno vsega.

Žal po 114. členu pa stvar ni mogoča, ker rabimo privolitev sosedov, ki je ne bomo nikoli dobili. Hiše pa so bile že originalno 100 let nazaj grajene na cirka meter razdalje.

Sicer pa mislim, da lokacija stanovanja nikakor ne bi mogla zmotit ne občine, ne države, razen če se ne bi kdo prav nalašč napičil v to. Hiša sosedov je isto visoka.
#8
Na UE ti bodo povedal, da jih ne zanima, če so vse naokoli same črne gradnje. V tistem trenutku je pomembna samo vaša hiša in njena skladnost. Nobeno sklicevanje na sosede in zdravo pamet ne gre skozi.
#9
Pozdravljeni ponovno,

spet bi potrebovala kakšen nasvet, namreč ne pridemo vem iz tega. Vsakič ko gremo na UE nam gospa, ki vodi naš primer naloži nove in nove zahteve (ki niso eksplicitno navedene v 117.členu oz. smo jih že oddali). Primer se vodi od Januarja, mi pa moramo konstantno prositi za podaljšanje roka.

Stvar je taka (kot sem jo opisala že zgoraj): V 20. letih je bila zgrajena stara hiša (pritličje + 1.nadstropje), z njo je bil povezan niz kokošnjakov, hlevov, garaž ipd. - samo pritličje. Konec 80ih/začetek 90ih moj stari oče zgradi novo stanovanje (nadzidavo nad delom niza garaž) brez pisnega dovoljenja sosedov.

- Imamo staro slikovno gradivo, iz skoraj vseh kotov, izpred leta 1998, kjer se jasno vidi stanje. Hiša ni bila naknadno obnovljena.

- V začetku 2000 smo tudi plačali geodete, da so vse izmerili (meje, vse zgradbe, popisali prostore). Tako, da imamo tlorise, stranske rise, seznam prostorov, višine itd. celotnega niza zgradb.

- Načrte s strani arhitekta za novo stanovanje. Grajeno je bilo točno po načrtih.

- Vpis v zemljiško kinjigo

- Lokacijsko dovoljenje za novo stanovanje iz let 1992 in nato 1996.

- Dokazilo o plačanih komunalnih prispevkih.

- Dvojne priključke (voda, javna kanalizacija itd.)

- Nakupno pogodbo iz leta 1983, kjer so kupljene zgradbe deskriptivno opisane. Pri nekaterih so tudi izmere (kokšnjaki, hlevi itd).

- Stanovanje je nadzidava na predhodno obstoječi legalni kleti (ki je bila tedaj okoli leta 90 ometana in izolirana na novo)

- Ni spomeniško ali naravno zaščiteno območje

- Ne ogroža nikogar

Gospa na UE vsakič najde nekaj. Predzadnjič naj bi bili posnetki obstoječega stanja (fotografije) slabi (Stavba je oblike L in je težje dobiti sliko celotnega pročelja ene strani) in tudi aereo posnetek naj ne bi bil jasen (na tega pač nimamo vpliva).

Poleg tega se je spotaknila ob dejstvo, da je zahtevo vložila moja mama, ki je solastnica s sestro. Sestri pa se ne da se s tem ukvarjat in noče imeti ničesar s tem, razen seveda denarja ob prodaji. Sicer se z vlogo strinja, ampak bi želela, da vse uredi moja mama. Mama tudi dejansko živi v stavbi. Gospa na UE pravi, da mora vlogo podpisati še sestra kot soinvestitorka.

Zadnjič smo ji nesli slike (vseh pročelij) in jih ni hotela sprejeti, ker češ, da manjka kubikaža stare stavbe. (Vse velikosti pa so že navedene na listih, ki smo jih oddali).

Poleg tega, naj bi na vlogi napačno označili vrsto gradnje. Namreč označili smo jo kot novogradnja - prizidava, ker nadzidave ni. Gospa pravi, da je to novogradnja - novozgrajen objekt. Ali je to res???

Vsakič nas gospa zavrne in niti ne sprejme novih dokumentov, ki jih prinesemo, češ, da itak spet nekaj novega manjka.

Vlogo moramo vsakič popravljati.

A ima kdo kakšen nasvet? Kakšen tip zgradbe je to? Ali je kubikaža kot taka pomembna? Namreč mere so vse (višina, širina, tlorisi, stranski risi, namembnost).

Res bi bila hvaležna za kakšen nasvet.
#10
Gospa na UE živi življenje brez perspektive. Kaj več kot prejemanje plače, predvidevam, ji ni v interesu. Najlažje jo prizemljiš tako, da ji pokažeš, da njeno delovno mesto ni tako varno, kot si zamišlja.

Torej, kot prvo vložiš pritožbo na višjo instanco glede njenega (ne)dela, naprej pa vse delaš pisno. Dokumente, ki jih zahteva naj, da pisno in se podpiše. Enako, ko katerega zavrne. Pritožba ne bo imela takojšnjega učinka, bo pa, če se še kdo pritoži ali se je pa že.

Mene je ena gospa pravtako dvakrat zavrnila oz. me ni jemala resno. Naslednjič je bil zraven župan in si je vse lepo zapisovala.

Kot fizična oseba moramo vedno vse podpisovati, da se strinjamo itd. To pravico imamo tudi mi, potrebno jo je le uveljaviti. Če pa ne želijo, je potrebno stopiti “višje” do nadrejenih.
#11
Upravna enota in župan? Sami strokovnjaki... Zakon določa kako je z dopolnitvami, jaz bi stisnil urgenco pa zahteval odločitev te uradne osebe. Pa upravno inšpekciji posljite.
#12
Morda bi moral posebej napisati za takšne primerke kot si ti. V mojem primeru se je šlo seveda za postopke na občini.
#13
Ja, verjetno bomo morali bolj težit, da naj vsako zahtevo tudi napiše. Do zdaj je to napisala samo prvič.
Smo dobili nasvet naj se obrnemo na odgovorno osebo tudi od nekaterih znancev, ki se malo ukvarjajo s podobnimi področji.

Nas pa pač res tudi skrbi, da mogoče pa nam res kakšen podatek ali papir manjka.

Kako bi pa označili takšno gradnjo na obrazcu. Torej stanovanje je bilo na novo nadzidano nad obstoječo legalno kletjo in garažo. A se to smatra kot novogradnja ali prizidek novogradnja?
#14
Ne pozabit da ta "legalna klet in garaza" nista vec legalni Smile
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#15
Hvala za komentar, ampak mi ni pomagal kaj dosti Smile

Ravno tega ne razumem najbolje. Razumem, da se stvar gleda kot celota, torej vse zgradbe, ki se držijo skupaj so ena zgradba, ki zdaj (po gradnji tega stanovanja) ni po pravilih, ampak ali to pomeni, da se čisto vse tretira kot novogradnja? Kaj je potemtakem novogradnja prizidek (na obrazcu)? Kaj rekonstrukcija?

Zakon je pač dokaj jasen in v osnovi bi morali legalizirati kar je bilo zgrajeno pred letom 1998 in ne spremenjeno, ob upoštevanju par splošnih alinej.


Skok na forum:
Zadnje novice

Marlesu srebrno priznanje Štajerske gospodarske zbornice za inovacije
18.06.2024 ob 09:24:25
Marlesu srebrno priznanje Štajerske gospodarske zbornice za inovacije
Ljubljana, 18. junij 2024 – Na tradicionalni podelitvi priznanj podravske regije za inovacije, ki jo organizira Štajerska... Beri dalje »
Pri zelenem kreditu izberite modro
14.06.2024 ob 08:20:35
Pri zelenem kreditu izberite modro
Kam po zeleni kredit? Vse več ljudi se odloča za gradnjo energetsko varčnih oziroma pasivnih hiš, saj na ta način ne zgolj... Beri dalje »
Rast povpraševanj slovenskih strank po nepremičninah na Hrvaškem
13.06.2024 ob 09:17:31
Rast povpraševanj slovenskih strank po nepremičninah na Hrvaškem
Na nepremičninskem portalu Indomio je bilo v prvi polovici leta 2024 zabeležena izjemna 20-odstotna rast povpraševanj... Beri dalje »
Sanacija hiš po poplavah
13.09.2023 ob 12:58:03
Sanacija hiš po poplavah
Poplave avgusta 2023 so prizadele veliko območij v Sloveniji, poškodovanih je bilo tudi veliko hiš. Lumarjevi strokovnjaki... Beri dalje »